Οι εκδόσεις μας

Οι εκδόσεις Ασίνη δραστηριοποιούνται στον χώρο του βιβλίου από το
2007, δίνοντας έμφαση στα δοκίμια του χώρου των ανθρωπιστικών
επιστημών. Εκτός από τις μεταφράσεις βιβλίων που στόχο έχουν να
μεταφέρουν τη σκέψη σύγχρονων ξένων διανοητών στην επιστημονική
συζήτηση που διεξάγεται στην Ελλάδα, ο εκδοτικός μας οίκος δίνει βήμα
και σε μια σειρά νέων επιστημόνων, αποσκοπώντας στην προώθηση της
εγχώριας ακαδημαϊκής σκέψης και παραγωγής. Τέλος, με συνεργασίες
με τον ευρύτερο ακαδημαϊκό χώρο επιδιώκει να παίζει ενεργό ρόλο στην
επιστημονική κοινότητα των ανθρωπιστικών επιστημών, δίνοντας έμφα-
ση στην ποιότητα των βιβλίων που εκδίδει.

Αγορές

Όλα μας τα βιβλία διατίθενται από το βιβλιοπωλείο Πολιτεία από όπου μπορεί κανείς να κάνει online αγορές.

Κεντρική διάθεση

Αθήνα: Ι. ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ, Α. ΣΙΜΟΣ

Θεσσαλονίκη: Κέντρο του Βιβλίου (Α. Πουλουκτσή), Oblik editions

Άλλες πόλεις: Βιβλιοπωλείο Πλους (Κέρκυρα), Το Πλαίσιο (Ρέθυμνο)