Ευρωπαϊκή και παγκόσμια ιστορία

Συγγραφέας: Λ.  Φλιτούρης
Έκδοση: 2015
ISBN: 978-618-80872 -5-5
Σελίδες: 354
Διαστάσεις: 14Χ21
Τιμή: 16,9 ευρώ (χωρίς ΦΠΑ)
Συγγραφέας: Gerard Delanty
Μετάφραση: Γιάννης Μπαχάρας
Έκδοση: 2016 (α΄ έκδοση 2010)
ISBN: 978-618-82026-7-2
Σελίδες: 406
Διαστάσεις: 14Χ21
Τιμή: 19,14 ευρώ (χωρίς ΦΠΑ)
Συγγραφέας: Gentile, Emilio
Μτφρ: Βαγγέλης Κατσιφός
Έκδοση: 2016 (α΄ έκδοση 2007)
ISBN: 978-618-82026-8-9
Σελίδες: 370
Διαστάσεις: 17Χ24
Τιμή: 19,14 ευρώ (χωρίς ΦΠΑ)
 Περισσότερα…   Περισσότερα…   Περισσότερα…
Συγγραφέας: Αθηνά Συριάτου (επ.)
Έκδοση: Οκτώβριος 2018
ISBN: 978-618-5346-03-4
Σελίδες: 560
Διαστάσεις: 14Χ21
Τιμή: 18,87 ευρώ (χωρίς ΦΠΑ)
Περισσότερα…